Privacyverklaring

De persoonlijke informatie die Aunexum Precious Metals Group (hierna: Aunexum) over u verkrijgt wordt door haar behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking
Aunexum gebruikt uw gegevens om met u in contact te treden, u door te verwijzen naar verschillende onderdelen binnen Aunexum, u te informeren over relevante producten en diensten via de website en online mailingen. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over mogelijk relevant nieuws.

Cookies
Om de werking van onze website te verbeteren en deze beter op gebruikerswensen aan te passen, maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw apparatuur achterlaat. De website draagt de webbrowser waarmee u websites bekijkt op om deze cookies op uw apparatuur op te slaan.

Op de website van Aunexum worden de volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies:
Functionele cookies dienen om het navigeren in de websites te vergemakkelijken  en om bepaalde gebruikersinstellingen of -voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van de websites kan worden geoptimaliseerd.

Analytische cookies en cookies van derden:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Informatie over uw gebruik van de website (zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Aunexum en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigen van beleid
Aunexum behoudt zich het recht voor om vorenstaand beleid aan te passen en adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen
Indien u vragen heeft of als u uw gegevens aan onze database wilt laten toevoegen of daaruit wilt laten verwijderen, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren, dan kunt u contact met ons nemen. De contactgegevens staat vermeld op de website van Aunexum.