Over Aunexum

Aunexum Precious Metals Group omvat een groep van bedrijven die handelen in diverse edelmetaalproducten en diensten.

Van afval naar grondstof

Aunexum verzamelt met haar bedrijf BGP Edelmetaal het sloopgoud, zoals oude ringen en kettingen, bij circa honderdvijftig juweliers. Dit sloopgoud wordt verwerkt door zusterbedrijf Elephant Refinery dat ‘sloop’ raffineert tot grondstoffen zoals goud en zilver. Elephant Refinery recyclet tevens oude elektronica (zoals printplaten), industriële (rest)producten en dentaal goud, waar vaak naast goud en zilver nog diverse andere zeldzame grondstoffen in verwerkt zijn.  

Van grondstof naar beleggingsproduct

Holland Gold richt zich op de in- en verkoop van edelmetaal aan voornamelijk particulieren in de vorm van baren en munten. Holland Gold Safe  verzorgt de opslag van edelmetaal. Holland Gold heeft een AFM-vergunning voor het aanbieden van edelmetaal in combinatie met opslag.