MVO

Statement Due Diligence Policy

Met de totstandkoming van het IMVO-convenant ‘Verantwoord goud’ committeert de Nederlandse goudsector zich tot het promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de internationale goud-waardeketen. Het convenant is een gezamenlijke inspanning van een brede coalitie van overheid, juweliers, recyclers, smelters, maatschappelijke organisaties en goudsmeden. Aunexum Precious Metals Group committeert zich met de ondertekening van het IMVO-convenant ‘Verantwoord goud’ tot het werken naar een verantwoordelijke goud-waardeketen door in lijn met de OESO Due Diligence Guidance te werken. Als onderdeel van het akkoord, legt Aunexum Precious Metals Group  de volgende verklaring af, die gemeenschappelijk is met de andere bedrijven die het convenant hebben ondertekend. Zoals overeengekomen zal Aunexum Precious Metals Group een waardeketen-beleid voor goud, goud-producten en/of recycling ontwikkelen in lijn met de OESO Due Diligence Guidance en wij zullen onze leveranciers/afnemers stimuleren om dit ook te doen.

Het doel van het IMVO-convenant ‘Verantwoord goud’ is om een materiële positieve impact in de goud-waardeketen te bewerkstelligen en om negatieve impacts op het gebied van mensenrechten, het milieu en/of illegale activiteiten te verminderen die gerelateerd zijn aan de goud-waardeketen. Wij delen deze visie en zullen ons inzetten om dit doel zo spoedig mogelijk te bereiken. Om dit doel te bereiken zal Aunexum Precious Metals Group de volgende maatregelen nemen:

In overeenstemming met de uitgelijnde doelstellingen, verklaart Aunexum Precious Metals Group dat in 2021, naar haar beste weten, de door haar geselecteerde leveranciers / ingekochte goederen voldoen aan de criteria van verantwoord verkregen goud. Het volledig Due Dillegence Rapport kunt u hier downloaden. Dit rapport is gepubliceerd in juni 2021.

Aunexum Precious Metals Group