Aunexum Precious Metals Group tekent goudconvenant

Aunexum Precious Metals Group tekent goudconvenant

9 augustus 2018 Nieuws 0

Edelmetaalbedrijf Aunexum Precious Metals Group sluit zich aan bij het convenant Verantwoord Goud. Daarmee is dit het dertiende bedrijf dat meedoet. Samen met de ngo’s, vakbonden, overheid en steunbetuigers zijn er nu 22 deelnemers aan dit convenant.

Aunexum Precious Metals Group omvat bedrijven die handelen in diverse edelmetaalproducten en diensten. Dan gaat het over de in- en verkoop voor particulieren, opslag en recycling van goud. Ook levert de onderneming diensten als financiering, hedging en lease.

“ROL VAN BETEKENIS”

“Wij vinden het belangrijk om ons maatschappelijk te verantwoorden. Wij overzien met onze bedrijven de gehele keten van edelmetaal waardoor wij ook daadwerkelijk een rol van betekenis hebben”, aldus directeur Vincent Kersten bij de ondertekening van het convenant.

“Hoe mooi is het dat wij samen met onze partners en klanten stappen kunnen zetten in de bewustwording over de herkomst van edelmetaal! Ook kunnen we de sector verder verduurzamen. Daarbij is het belangrijk dat we met partners direct om tafel zitten om veranderingen daadwerkelijk uit te voeren”, stelt Kersten.

HANDEL EN DIENSTEN

Goudstandaard richt zich als onderdeel van Aunexum op de in- en verkoop van edelmetaal aan voornamelijk particulieren in de vorm van baren en munten. AunexumSafe verzorgt de opslag van edelmetaal in Nederland en Zwitserland. Goudstandaard heeft een AFM-vergunning voor het aanbieden van edelmetaal in combinatie met opslag.

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

Aunexum verzamelt met haar bedrijf BGP Edelmetaal het sloopgoud, zoals oude ringen en kettingen, bij circa honderdvijftig juweliers. Dit sloopgoud wordt verwerkt door zusterbedrijf Elephant Refinery dat ‘sloop’ raffineert tot grondstoffen zoals goud en zilver. Elephant Refinery recyclet tevens oude elektronica (zoals printplaten), industriële (rest)producten en dentaal goud, waar vaak naast goud en zilver nog diverse andere zeldzame grondstoffen in verwerkt zijn.